Overnatning ved Spanager

Sidst i juli drog Leif og jeg til shelteret ved Spanager Naturlejrplads, ret tæt på det gamle Spanager Børnehjem. Ejendommen udgjorde i sin tid Spanager Hovedgård, som hørte under Giesegård ved Ringsted.

Vi tog afsted fra Køge om fredagen i dejligt vejr. Turen gennem Køge Ås bød på mange, men små, naturoplevelser: Det vrimlede med myg. Vi asede på uden mange pauser.

Pause ved vikingeborgen
Pause ved vikingeborgen

Læs mere Overnatning ved Spanager